Poll

Welk soort spelmateriaal wordt in jouw speelotheek in dit seizoen het meest geleend?

  • Zintuiglijk materiaal en fantasiespeelgoed
  • Gezelschapsspelletjes
  • Constructiemateriaal
  • Puzzels, cognitief spelmateriaal
  • Motorisch speelgoed waaronder rijdend materiaal
Ajax Loader
Bekijk alle uitslagen

Speelotheken zijn belangrijk...
gun ieder kind een speelotheek!


Kinderen ontwikkelen door spelen,
speelgoed kan daarbij een hulpmiddel zijn


LEEN GOED SPEEL GOED

duurzaam - afwisselend - passend bij je kind - informatie over spelen - contacten


Klik op de landkaart uw provincie aan 
om één van de speelotheken te vinden die lid zijn van de Vereniging Speelotheken Nederland.
Like ons op Facebook - Volg ons op Twitter  - Laat u informeren via ScoopIt! Weten hoe ScoopIt werkt? Klik hier.

Landelijke Speelothekendag 7 maart 2015
Op zaterdag 7 maart 2015 van 09.30
tot 15.30 uur werd in het
educatief
informatiecentrum van Heutink te
 Ede de jaarlijkse Speelothekendag gehouden. 
De Speelothekendag is bedoeld voor alle
speelotheek medewerkers: vrijwillig bestuurders, uitleenmedewerkers,
werkgroepleden en ook medewerkers die beroepsmatig bij de speelotheek betrokken
zijn. Een dag van ontmoeten, inspireren en samen leren. PERSBERICHT
Klik hier voor een fototerugblik

Speelotheek van het jaar: De Knikkerpot uit Lekkerkerk
Tijdens de Speelothekendag presenteerden twee genomineerde speelotheken zich voor de titel Speelotheek van het jaar 2015. Speelotheek De Knikkerpot uit Lekkerkerk en Speelotheek Wobbel uit Bunnik. De dames van de eerste speelotheek mochten trots de plaquette in ontvangst nemen!

Vereniging Speelotheken Nederland Internationaal
De VSN vertegenwoordigt alle Nederlandse Speelotheken in de wereldwijde organisatie ITLA. 

Speelotheek van het Jaar 2014: De Speelstek uit Boskoop
Kenmerkend voor de Speelotheek van het jaar: Nieuwe Koers; Verbinding; Brede School; Actueel; Vroeg- en Voorschoolse Educatie.

Jaarverslag 2013
Het jaarverslag over 2013 is gepubliceerd en goedgekeurd door de ALV op 8 februari jl. Jaarverslag 2013

Handreikingen voor speelotheken rond de transitie van Jeugdzorg
Hoe kunnen speelotheken zich laten zien en een sterke positie verwerven in de gemeente? Welke rol vervult de speelotheek in de pedagogische civil society en welke kansen zijn er te vinden in samenwerking met een Centrum voor Jeugd en Gezin? Handreiking gemeenteraadsverkiezingen - Handreiking Transitie Jeugdzorg

Opleiding en training
Bij de Vereniging Speelotheken Nederland kunt u zich opgeven voor het volgen van een basiscursus over spelontwikkeling bij kinderen. Dé basiscursus voor elke speelotheek medewerker, maar ook heel interessant voor iedereen met belangstelling voor het spelende kind. Naast info over deze basiscursus vindt u op de pagina "Opleiding en Training" ook informatie over aanvullende modules en de mogelijkheden voor inschrijving. Direct aanmelden

Zo kan het ook!
De Vereniging Speelotheken Nederland is trots op de speelotheken. Elke speelotheek is uniek, maar allen streven hetzelfde doel na: kinderen laten spelen met speelgoed dat bij hun ontwikkeling past! Wij staat pal achter de missie van onze leden.
Met het boek Zo kan het ook! De kracht van de speelotheek in 10 portretten laat de Vereniging Speelotheken Nederland zien op welke wijze speelotheken bouwen aan de pedagogische civil society, een opvoedomgeving waar kinderen en spel de ruimte krijgen. In 10 portretten presenteren we een dwarsdoorsnede van de speelotheken in Nederland. We
portretteren de samenwerking met Centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken en
brede scholen. Hoe worden mensen met een beperking betrokken bij het werk in de
speelotheek. Welke kansen biedt de speelotheek binnen de gemeente in het kader
van de WMO? Wat kan een speelotheek betekenen voor de integratie van nieuwe
Nederlanders?  We hopen dat dit boekje een inspiratiebron is voor
beleidsmakers en speelotheek medewerkers.
Het boek is voor 5 euro te bestellen via het secretariaat.

Lid worden...
Lid worden van de Vereniging Speelotheken Nederland? Ga naar de pagina "Informatie" en schrijf uw speelotheek in! Voor 50 euro per jaar ontvangt de speelotheek diverse informatieve nieuwsbrieven en blijven bestuur en medewerkers op de hoogte van regiobijeenkomsten in de provincie. Na aanmelding ontvangt u een inlogcode en wachtwoord voor het intranet waar veel achtergrondinformatie te vinden is. Ook aantrekkelijk zijn de kortingsafspraken die de vereniging met leveranciers heeft kunnen maken! 

Uw speelotheek in ons bestand
Nog geen lid, maar wel graag vermeld worden op de adreslijst om klanten door te laten verwijzen en uitgenodigd te worden voor regiobijeenkomsten? 
Geef de adresgegevens door via de ledenadministratie.